Har du et produkt du ønsker å selge? Kanskje en tjeneste du kunne tenkt deg å utføre? Før du begynner med noe som helst, er det ekstremt viktig at du foretar en markedsundersøkelse. Dette er nemlig selve bærebjelken i enhver vellykket organisasjon – uten en solid, gjennomtrengende markedsundersøkelse vil du i bunn og grunn hoppe uti havet «med to ben» før du vet om du kan svømme eller ei. Utallige lovende gründere gjør samme feil hvert eneste år. De åpner et selskap og tror at kundene vil komme av seg selv. De tror at man ikke trenger å peile seg inn på en viss målgruppe, og heller jobbe mot «alle». Dette går ikke. Det er praktisk talt umulig å jobbe på denne måten og forvente en god avkastning. Markedsundersøkelser fjerner nettopp denne typen naivitet, og gir entreprenører en smart oversikt over hva de kan forvente seg når «butikken» åpner.

Vit hva du er ute etter

Det første spørsmålet du bør stille deg selv når du skal foreta en markedsundersøkelse er nettopp hva du vil undersøke. Det innlysende svaret er «om folk vil kjøpe det jeg har», men dette holder heller ikke. Du må gå etter konkrete svar, ikke gå rundt grøten. Du må finne ut nøyaktig hvilke produkter målgruppen din liker eller unnviker, du må finne ut hvorfor de kjøper det gitte produktet, hvor de vanligvis hører om dette produktet og til slutt – hvordan de kjøper det. Jo mer informasjon du klarer å grave frem fra målgruppen din, desto enklere blir det å rette seg inn mot dem. Så lenge du oppfyller deres «krav», oppfyller deres ønsker, vil du se salgene dine vokse lynraskt. Feiler du, vil selskapet gå under fortere enn støvet legger seg på lageret ditt. Her må vi komme med en utrolig viktig advarsel – still alltid åpne spørsmål, i stedet for å lede de potensielle kundene mot akkurat det svaret du ønsker å få. Mange unge eksperter uten erfaring gjør denne feilen igjen og igjen. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hva du mangler – dersom du kun ser etter litt motivasjon, er det bare å gå til YouTube og se over utallige videoer med nettopp denne typen energi. Vær kritisk til deg selv og still så dype spørsmål som mulig. Slik vil du få en forståelse for markedet og målgruppen din, og kan deretter gi dem nøyaktig det de vil ha.

Kvalitet/kvantitet

Når man gjør en markedsundersøkelse er det viktig å balansere kvaliteten og kvantiteten. Mange velger faktisk å gjøre to undersøkelser i stedet for én, slik at man får en bedre oversikt over markedet og målgruppen. Kvaliteten bør dog prioriteres, dersom man blir nødt til å velge. En såkalt kvalitativ undersøkelse fokuserer på målgruppen, og formålet er å komme så dypt inn på dem som overhodet mulig. Her gjelder det å komme opp med mange gode, åpne spørsmål som guider deg til behovene den gitte målgruppen har. Den andre typen undersøkelser fokuserer på kvantiteten, altså det å intervjue så mange potensielle kunder som mulig. Først og fremst er dette lukrativt for investorene, dersom du ikke bruker egne penger. Investorer liker tall, og kvantitative undersøkelser vil gi dem en omtrentlig oversikt over hvor mange kunder som finnes der ute. Kan du for eksempel vise til at 70% av den undersøkte målgruppen på 1000 personer ble interessert i produktet, vil de fleste investorer hoppe på prosjektet. Her er det viktig å dele opp gruppene etter kjønn, geografisk bosted, inntekt, alder og interesser. Jo mer informasjon du har, desto enklere blir det å skape materiell for markedsføringen som følger.

Vi kan anbefale Survey Monkey og Google Forms for markedsundersøkelsene dine (til å begynne med). Begge byr på gratis versjoner som lar deg skape digitale undersøkelser som du senere kan sende ut på sosiale medier. Problemet med online undersøkelser er at du ikke når helt frem til målgruppen din, men som et første lille steg er det helt ok.